Kärlek

Väggen

Vi har båda turen att ha mycket kärlek kring oss i vardagen. Vi har de senaste åren haft möjligheten att omge oss av människor som inte varit rädda för att gå sin egen väg. Så när denna idén växte, så var vi inte oroliga eller rädda. Vi valde inte att backa eller att se det omöjliga. Vi tittade på varandra och visste vad vi behövde göra och kände båda en otroligt stark känsla av lojalitet och tillgivenhet till varandra och till projektet. Vi log, gav varandra en high-five och sa ”nu kör vi”.

Precis som i löpning när du för första gången möter ”väggen”, så har du två val. Det första är att ge med sig, erkänna sig besegrad och stanna. Detta är det enkla valet. Det andra valet är att acceptera väggen, välkomna den och lära sig av den. Jag kan utlova dig en sak om du väljer alternativ nummer två. Nästa gång du stöter på väggen, så kommer du att krossa den.

Vi har fått mycket hjälp & inspiration på vägen av familj & vänner. Stöttning, kloka råd, tid & kontakter. Utan er hade vi inte varit där vi är just nu. Till er vill vi bara säga ett ord.

Kärlek.

Sveriges nya marathon offentliggörs om 97 dagar!